Arbejdet med en konvention for advokatprofessionen

Print Print
02-02-2018

 

Europarådets Parlamentariske Forsamling (PACE) vedtog den 24. januar 2018 en henstilling, der opfordrer Europarådets Ministerkomité til at udarbejde og vedtage en europæisk konvention om advokatprofessionen.

CCBE har i flere år argumenteret for vigtigheden af at få vedtaget en konvention om advokatprofessionen, og dette er sat yderligere på spidsen efter de senere års stigende antal af angreb på advokater, blandt andet i Tyrkiet, Aserbajdsjan, Moldova og Holland. Konventionen er nødvendig for at imødegå disse krænkelser og give advokater mulighed for at spille deres afgørende rolle som aktører i retssystemet - og hermed også at bidrage til beskyttelsen af ​​retsstatsprincippet.

Det er Ms. Sabien Lahaye-Battheu der har været udpeget som den ansvarlige rapporteur fra Committee on Legal Affaires and Human Rights. Sammenslutningen af advokatsamfund i Europa (CCBE) har løbende bidraget til processen og indholdet af anbefalingerne, og ydet en væsentlig lobby-indsats med det formål at få den kommende konvention højt på agendaen hos PACEs medlemmer og skabe forståelse for vigtigheden af, at en konvention udarbejdes.

Næste skridt i processen er, at henstillingen fra PACE vil blive forelagt Ministerkomitéen, der forventes at træffe en afgørelse i maj 2018. Arbejdet med konventionen vil kun fortsætte efter godkendelse fra Ministerkomitéen.

Læs mere i CCBE’s pressemeddelelse

De vedtagne anbefalinger fra PACE