Ændringer fra Højesteret

Print Print
23-11-2018

Fra årsskiftet skal parterne i Højesteret indlevere færre eksemplarer end hidtil af ekstrakt, materialesamling, påstandsdokument og domsudskrifter. Ændringen sker efter ønske fra Advokatrådet, Rigsadvokaten, Danske Advokater, Højesteretsskranken og Landforeningen af Forsvarsadvokater.

Parterne skal indlevere ekstrakt, materialesamling og påstandsdokument i et antal eksemplarer svarende til antallet af dommere, der deltager i hovedforhandlingen, med tillæg af to eksemplarer.

Domsudskrifter skal indleveres i et antal svarende til antallet af dommere, der skal deltage i hovedforhandlingen, med tillæg af tre eksemplarer. Dokumenterne skal endvidere sendes elektronisk til Højesteret.

Læs mere i vejledningerne på Højesteret.dk