Lov om ægtefællers økonomiske forhold (ægtefælleloven) trådte i kraft den 1. januar 2018

Print Print
18-01-2018


Ægtefælleloven indeholder regler om ægtefællers indbyrdes økonomiske forhold under ægteskabet samt om, hvordan ægtefællers formue skal deles ved separation, skilsmisse og død.

Som udgangspunkt gælder ”ligedelingsordningen”, der indebærer, at ægtefællers formue deles lige ved separation, skilsmisse og død. Det gælder dog ikke pensioner.

Hvis ægteskabet har været af kortere varighed, gælder ligedelingsordningen ikke fuldt ud. Det er op til ægtefællerne selv at indgå aftaler, som ændrer ligedelingsordningen, for eksempel ved at aftale at formuen helt eller delvist skal være særeje.

Ægtefælleloven trådte den 1. januar 2018 i stedet for retsvirkningsloven (lov om ægteskabets retsvirkninger).

Læs mere her