Advokatrådets formand: Vi tager både tilsynet og tilliden alvorligt

Print Print
07-12-2018

 

Af Peter Fogh, formand for Advokatrådet.

Undgå de etiske gråzoner, som I utvivlsomt vil støde på i jeres karriere! Det vil skade både dig selv og standen, hvis du hele tiden bevæger dig på grænsen af det etisk forsvarlige".  

Den opfordring er en fast del af den tale, som jeg hvert år holder for de unge advokater, der lige har fået deres beskikkelse. Og det er ikke tilfældigt, at dette emne er centralt i min fortælling om det at være advokat. At være advokat betyder, at man på grund af sin klient har en række privilegier, og med de privilegier følger også et stort ansvar – ikke bare over for klienten, men også over for advokatstanden, retten og ikke mindst samfundet. Det er et ansvar, som påhviler alle advokater, og som man aldrig må negligere.

Det er også denne kontrakt med samfundet, der gør, at pressen igennem den seneste periode helt forståeligt har været særligt opmærksom på sager, hvor der bliver stillet spørgsmålstegn ved, om advokaterne har handlet i strid med lovgivningen eller de etiske regler. Som advokater bakker vi entydigt op omkring pressens ret og pligt til at stille de kritiske spørgsmål i samfundet, også selvom vi oplever et meget lille fokus på de mange advokater, der hver dag opfylder samfundskontrakten til gavn for både virksomheder og privatpersoner og et meget stort fokus på de få, der ikke gør. Pressens dækning minder os dog fortsat om, at vi har et stort ansvar i forhold til netop at have fokus på de få, og det er et ansvar, vi tager meget alvorligt.

I vores blad, ”Advokaten”, har jeg netop opfordret alle advokater til at undgå de etiske gråzoner. Det er en grundlæggende del af advokatens arbejde for klienten at vurdere, hvor grænsen går for både etikken og juraen. Men lad det være sagt med det samme: Nogle gange kan det også være svært at vurdere for de professionelle. Også fordi det, der var grænsen i går, måske ikke er grænsen i morgen. Derfor vil mit råd til alle advokater også altid være, at hvis du er i tvivl om, hvor du skal trække stregen, så træk den der, hvor du ikke er i tvivl.

Grænserne for rådgivning inden for komplicerede retsområder er noget vi som advokater drøfter hele tiden, både blandt advokater og med klienter, samarbejdspartnere, venner og familie. Det er en debat, som vi ikke viger tilbage fra, men den skal også foregå på et oplyst grundlag.

Som advokater lever vi af tillid og troværdighed. Vi kommer aldrig til at undgå, at nogle advokater – bevidst eller ubevidst – går over grænsen. Da tillid er en essentiel del af vores virke, så skal advokater i sådanne tilfælde sanktioneres hurtigt og effektivt. Til det formål har vi et tilsyns- og disciplinærsystem, hvor et uafhængigt Advokatnævn, ledet af tre dommere, kan idømme advokater bøder eller, i alvorlige tilfælde, fratage en advokat retten til at udøve advokatvirksomhed.

Samtidig fører vi også i Advokatrådet tilsyn med, at alle advokatvirksomheder, store som små, overholder reglerne om eksempelvis håndtering af klientmidler, hvidvaskregler og forsikringsforhold. Derudover justerer og tilpasser vi det konkrete tilsynsbesøg til den advokatvirksomhed, som er underlagt tilsyn.

Advokatrådet kan også beslutte at udføre et særligt tilsyn rettet imod bestemte konkrete advokater eller grupper af advokater, hvilket eksempelvis skete sidste år med forsvarsadvokater. Samtidig gør vi også brug af risikobaseret tilsyn, så tilsynsindsatsen er størst der, hvor der er størst risiko for, at reglerne ikke bliver overholdt.

Det tilsyn skal vi fortsætte – både fordi det naturligvis er nødvendigt for at holde øje med de få, der bryder reglerne, men også fordi det er en hjørnesten i forhold til at bevare vores tillid i samfundet. Vi justerer løbende vores tilgang for at sikre, at vi hele tiden har det bedste tilsyn. Kritiske historier i pressen betyder altid, at vi evaluerer, om vi har gjort vores arbejde godt nok, eller om der er ting, vi kan ændre. Det er en selvkritik, vi er nødt til at have – både af respekt for samfundet, vores klienter og de 99 procent af advokaterne, som holder sig på den rigtige side af grænsen for det etisk forsvarlige. Hver dag!

Kronikken er bragt i Børsen 5. december 2018.