Advokatrådet undersøger Bech Bruuns rolle i udbytteskattesag

Print Print
08-11-2018

Advokatrådet igangsatte torsdag i sidste uge – i umiddelbar forlængelse af skatteministerens pressemøde om udbytteskattesagen – en undersøgelse af advokatfirmaet Bech-Bruuns rolle i sagen.

Advokatrådet modtog Bech-Bruuns redegørelse til skatteministeren i fredags og har anmodet om en yderligere redegørelse fra Bech-Bruun. Generelt kan undersøgelsen i en tilsynssag få flere udfald: Såfremt Advokatrådet i forbindelse med sine undersøgelser konstaterer, at der har været tale om en overtrædelse af god advokatskik, vil der blive rejst en disciplinærsag imod den eller de pågældende advokater ved Advokatnævnet. Såfremt tilsynssagen viser, at der formentlig er tale om en overtrædelse af straffeloven, indgiver Advokatrådet en politianmeldelse. Endelig lukkes tilsynssagen, såfremt Advokatrådet finder, at der ikke er sket overtrædelse af de advokatetiske regler og derfor heller ikke noget grundlag for at rejse en sag ved Advokatnævnet.

Indtil videre er Advokatrådet i gang med sine undersøgelser og har derfor endnu ikke mulighed for at udtale sig om, hvilket udfald sagen vil få.