Advokater og persondata

Print Print
18-01-2018


De nye regler for persondata indebærer en række nye krav til virksomheder, offentlige myndigheder og andre, der håndterer personoplysninger – det gælder også advokater.

Advokatsamfundet er for øjeblikket i gang med at udarbejde en vejledning omkring de persondataretlige emner, som har særlig betydning for advokater. Advokatsamfundets arbejde med materialet til advokater er dog blevet forsinket, blandt andet fordi offentliggørelsen af en række vejledninger fra Datatilsynet afventes. Advokatsamfundets vejledning til advokater forventes klar primo marts 2018.

Datatilsynet er tilsynsmyndighed i forhold til persondata og offentliggør løbende vejledninger vedrørende den nye persondataforordning, der finder anvendelse fra 25. maj 2018.

Læs Datatilsynets vejledninger her