5.000 flygtninge og migranter har fået hjælp

Print Print
08-06-2018

Lesbos-projektet, hvor der gives retshjælp til flygtninge og migranter, fortsætter med stor succes. Der er i øjeblikket ydet juridisk rådgivning til flere end 5.000 flygtninge og migranter, og der kommer løbende fondsmidler til projektet. Danske advokater har også mulighed for at søge om at blive udsendt – forudsætningerne er, at man har grundigt kendskab til udlændingeret, herunder reglerne om asyl, og at man taler og skriver flydende engelsk, ligesom kendskab til arabisk er en fordel.

Læs mere om projektet på Lesbos på deres hjemmeside

Læs projektbeskrivelsen her

Læs informationsmaterialet for frivillige her

Tilmeldingsblanket