Fokus på tilsyn med forsvarsadvokater

Print Print
21-09-2017

 

Advokatrådet har i september iværksat et særligt tilsyn med de advokater, der beskæftiger sig med straffesager. Initiativet er taget på baggrund af en række sager i medierne vedrørende forsvarsadvokaters uddeling af ‘merchandise’ i fængsler, forsøg på klientfiskeri, salærdeling med klienter mv.
Forsvarertilsynet supplerer det almindelige udkørende tilsyn og vedrører blandt andet kontorets tilrettelæggelse af arbejdet med straffesager. Det gælder for eksempel etableringen af opdraget og afregningen i sagerne.
Også advokatens markedsføring, håndtering af tavshedspligten og interessekonflikter bliver taget op under besøget. Hvis der viser sig behov for at gå videre, kan Advokatsamfundet følge sagen op med en anmodning om en redegørelse fra advokaten, forinden sagen måtte blive forelagt for Strafferetsudvalget eller Regel- og Tilsynsudvalget.
Advokatrådet vil i den kommende tid besøge flere forsvarsadvokater end sædvanligt, og efter seks måneder med forsvarertilsynet udarbejdes en evalueringsrapport, som sendes til Justitsministeren.

Læs mere om Advokatrådets skærpede tilsyn med forsvarsadvokater.

Læs Advokatrådets formands leder om det skærpede tilsyn med forsvarsadvokater.