Vejledning til advokater om persondataforordningen

Print Print
21-09-2017

 

De nye regler for håndteringen af persondata indebærer en række nye krav til virksomheder, offentlige myndigheder og andre, der håndterer personoplysninger, herunder advokater. Advokatsamfundet er for øjeblikket i gang med at udarbejde vejledningsmateriale omkring de emner, som har særlig betydning for advokater. Materialet forventes klar omkring årsskiftet. Den nye persondataforordning finder anvendelse fra 25. maj 2018.