Nye vejledende takster fra landsretterne

Print Print
09-03-2017

 

Nye regler om forhøjelse af omkostningsbeløbet, som en fordringshaver maksimalt kan kræve ved henholdsvis fremmedinkasso og egeninkasso, trådte i kraft 1. juli 2016.
Som følge heraf har landsretterne justeret de vejledende takster for betalingspåkrav med en værdi op til 100.000 kroner. Landsretterne har samtidig justeret de vejledende takster for fastsættelse af et passende beløb til dækning af udgifter til advokatbistand i inkassosager. De nye vejledende takster gælder pr. 1. marts 2017.
På grund af justeringerne er landsretternes notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager blevet opdateret. Taksterne og notatet findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

Se taksterne vedrørende betalingspåkrav i inkassosager

Se notat om sagsomkostninger