EU Domstolen: forbud mod totallogning

Print Print
19-01-2017

 

EU-Domstolen kom 21. december 2016 med den længe ventede dom om logning, som fastslår et forbud mod totallogning i kriminalitetsbekæmpende øjemed.
Dommen vil have betydning for de nye regler om logning, som Justitsministeriet er ved at udarbejde.

Læs mere om Justitsministeriets arbejde her

Læs dommen her