Domstolene er bedst til håndtering af familieretlige sager

Print Print
02-02-2017

 

Op mod halvdelen af alle ægteskaber ender med skilsmisse. Men i dag kan det være en kompliceret affære at få delt bolig og børn, og derfor ser en arbejdsgruppe under Børne- og Socialministeriet på en enklere løsning. Familieretsadvokat og medlem af Advokatrådet Susan Sørensen er stærk fortaler for en familieretsdomstol, blandt andet fordi der i en global verden er behov for, at et skilsmissedokument gælder på tværs af landegrænser.
- I den globale verden er det nødvendigt, at du som mor eller far kan stå med et skilsmissedokument eller en afgørelse om bopæl, som, du kan stole på, gælder i hele verden. Som det er i dag, har den forvaltningsretlige afgørelse slet ingen virkning i for eksempel Italien. Det, synes jeg, er meget bekymrende, siger Susan Sørensen, der ser retsmægling som noget helt centralt ved en familieretsdomstol.
- Fordelen ved at samle alt fra bodeling til samværssag er jo, at vi i en mægling kan finde en samlet løsning. Derfor bør alle sagerne ved domstolene begynde med mægling. Når en sag begynder her, vil det hurtigt stå klart, hvad der kan løses på denne måde, og hvad der skal gå videre til domstolene. Når for eksempel far bliver tryg ved, at han nok skal få set børnene, så er der måske større sandsynlighed for, at han vil forhandle om andre punkter – det er netop her, at mæglingen har sin styrke, siger Susan Sørensen.

Læs mere i det ny nummer af Advokaten