Ny dato for implementeringen af digitale hovedforhandlinger i straffesager

Print Print
19-01-2017

 

Domstolsstyrelsen meddelte i oktober sidste år, at den fulde ikrafttrædelse af samarbejdsaftalen om digitale hovedforhandlinger i straffesager, der skulle være trådt i kraft 1. november 2016, måtte udskydes på grund af problemer med færdiggørelse af en teknisk løsning hos Rigspolitiet og Rigsadvokaten.
Den 2. januar 2017 meddelte Domstolsstyrelsen imidlertid, at der nu foreligger en revideret plan fra Rigspolitiets IT, hvorfor det forventes, at de resterende sager, som er omfattet af aftalen, begynder at blive overleveret digitalt fra 1. maj 2017. 
Endvidere er det blevet afklaret, at sagerne fremadrettet vil blive sendt til forsvarerne via Digital Post/e-Boks dog fortsat sådan, at meget store sager, som overstiger kapacitetsgrænsen i e-Boks, bliver overleveret på krypteret USB.

Næste møde med Domstolsstyrelsen forventes afholdt i februar.

Læs mere om samarbejdsaftalen her