Tidligere advokat dømt for overtrædelse af retsplejelovens § 120 om brug af advokattitlen

Print Print
09-03-2017

 

En advokat, som i 2014 havde deponeret sin beskikkelse, hverken nedlagde eller ændrede den hjemmeside, hvor han havde omtalt sin personligt drevne advokatvirksomhed. Advokatsamfundet anmeldte forholdet til politiet, og der skete i 2015 domfældelse, hvor den tidligere advokat blev idømt seks dagbøder á 500 kroner.
Advokatsamfundet er først for nylig blevet orienteret om dommen og kan konstatere, at hjemmesiden stadig findes. Der vil derfor blive indgivet fornyet politianmeldelse samt klage til Klagenævnet for domænenavne med henblik på at få hjemmesiden endeligt lukket.