Vejledning om det gode telefonretsmøde

Print Print
06-07-2017


Danmarks Domstole har netop publiceret en ny vejledning om det gode telefonretsmøde. Vejledningen omhandler god praksis ved afviklingen af telefonretsmøder i fogedretten og beskæftiger sig med telefonretsmøder i udlægssager vedrørende pengekrav. Den beskriver blandt andet de forhold, der før og under mødet kan medvirke til en god og sikker afvikling af telefonmødet.

Læs vejledningen her