Ungelavalder og ungdomskriminalitetsnævn: Nedsættelse af den kriminelle lavalder ad bagvejen?

Print Print
14-12-2017

Formelt set indebærer regeringens udspil om ungelavalder og ungdomskriminalitetsnævn ikke en nedsættelse af den kriminelle lavalder. Men det foreslåede nævn skal i sine afgørelser tage hensyn til karakteren af den begåede kriminalitet.

Dermed lægger forslaget alligevel op til at stemple børn under 15 år som små forbryderspirer, skriver professor i strafferet, Jørn Vestergaard, i en analyse i det nye nummer af Advokaten.

Al sagkundskab viser, at man derved risikerer at fastholde dem i den rolle, stik imod intentionerne. Og det kniber med retssikkerheden, skriver han.

Læs Jørn Vestergaards analyse i det nye nummer af Advokaten, der udkommer mandag.