Udvalget om undersøgelseskommissioner

Print Print
21-09-2017

 

Ved kommissorium af 27. september 2016 nedsatte regeringen et udvalg, som under ledelse af højesteretsdommer Jens Peter Christensen har til opgave at foretage en erfaringsopsamling af de hidtidige undersøgelseskommissioner og samtidig vurdere behovet for en ændring af undersøgelseskommissionsordningen. Advokatrådet er repræsenteret i udvalget ved advokat Pernille Backhausen.
Udvalget har 29. maj 2017 afgivet en deludtalelse om de hidtidige erfaringer med undersøgelseskommissionsordningen. Ved tillægskommissorium af 4. juli 2017 har regeringen anmodet udvalget om – som led i anden del af sin opgave – også at se nærmere på alternative former for undersøgelser af den offentlige forvaltning, herunder parlamentariske undersøgelsesformer. Blandt alternativerne til undersøgelseskommissioner vil udvalget også kunne inddrage og behandle advokatundersøgelser.
Hvis man som advokat har særlige synspunkter eller tanker om advokatundersøgelsers rolle i den nævnte sammenhæng, som man gerne ser inddraget i udvalgets arbejde, er man velkommen til at skrive til Advokatsamfundets sekretariat på samfund@advokatsamfundet.dk. Advokatsamfundet vil herefter videreformidle synspunkterne til Advokatrådets repræsentant i udvalget.