Udpegninger til erstatningsnævnet

Print Print
12-10-2017


Justitsministeriet har efter indstilling fra Advokatrådet beskikket advokat Malou Ehmer, København, som medlem af det nævn, der er nedsat i henhold til § 11 i lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (Erstatningsnævnet). Ministeriet har samtidig beskikket advokat Charlotte Løfberg, København, som suppleant.

Justitsministeriet har desuden efter indstilling fra Advokatrådet beskikket advokat Anders Munk Zacho, Aalborg, som suppleant for advokat Christina Steen i Erstatningsnævnet.

Beskikkelserne gælder for en periode på fire år fra 15. september 2017.