Støtte til advokater, der har været udsat for trusler og chikane

Print Print
23-03-2017


En undersøgelse foretaget af Advokatsamfundet i maj 2016 blandt familierets- og strafferetsadvokater viste, at mange har været udsat for trusler og chikane, og at op mod hver tredje har frasagt sig en konkret sag som en direkte følge heraf.

På den baggrund iværksatte Advokatsamfundet et projekt blandt andet med det formål at give advokater værktøjer til bedre at kunne håndtere trusler og chikane. Som led i projektet afholdt Advokatsamfundet i februar 2017 et fokusgruppeinterview med advokater. Interviewet blev faciliteret af en ekspert i arbejdsrelateret cyberchikane.

På baggrund af de oplysninger, som er fremkommet under interviewet, arbejder Advokatsamfundet for øjeblikket videre med projektet, og har en målsætning om i løbet af 2017 at kunne tilbyde medlemmer værktøjer og støtte i forbindelse med trusler og chikane.