Flere retssikkerhedspakker, tak!

Print Print
18-01-2017

 

Skatteministeren er i færd med at lancere sin tredje retssikkerhedspakke. Men selvom det lige har været jul, er der behov for flere pakker, for retssikkerheden på skatteområdet – for både borgere og virksomheder – halter fortsat på en række områder.
Den samlede gæld til det offentlige nærmer sig 100 milliarder kroner. Det har fået skatteministeren til at hæve renten på gæld til det offentlige. 
Derfor kan det lyde helt absurd, at virksomheder samtidig fratages retten til at indbetale skattebeløb frivilligt i de retssager, hvor Skatteministeriet er sagsøger. Konsekvensen er, at disse virksomheder udsættes for en urimelig renteeksponering i retssager, som Skatteministeriet indleder mod skatteydere. Sager som Skatteministeriet statistisk set har en stor sandsynlighed for at vinde, og som kan trække ud i årevis.
Er det god retssikkerhed for skatteyderne? Det klare svar er nej! Hvis rentesatsen skal forhøjes, så bør skatteministeren samtidig dele sol og vind lige for de virksomheder, der nu bliver bragt i en situation, hvor det ikke er muligt at indbetale skattebeløb.
Problemet vil opstå i alle de sager, hvor skatteyderen i første omgang har fået medhold ved for eksempel Landsskatteretten – men hvor Skatteministeriet vælger at bringe sagen videre til domstolene.  Renteeksponeringen er i sagens natur særlig voldsom i sager om store beløb, men også i en række principielle sager, der skal forelægges for EU-Domstolen eller ankes til Højesteret som tredje instans. At en sag kan være ti år undervejs, fra den starter til den endelige dom er afsat, er ikke usædvanligt. 
Det er indlysende, at det ikke alene har konsekvenser for retssikkerheden. En langvarig skattesag kan dreje sig om meget store beløb, og det er indlysende, at det kan have store konsekvenser for virksomhedens mulighed for vækst.

Så kære skatteminister Karsten Lauritzen: Du har indledt et nødvendigt og anerkendelsesværdigt arbejde med at genopbygge retssikkerheden. Heldigvis med et bredt flertal bag dig i Folketinget. Vores opfordring lyder helt kontant: Fortsæt ad den vej. Men send flere pakker. Indholdet i den næste kunne passende være, at du indfører en hjemmel til, at en skatteyder frivilligt kan indbetale skattebeløb i retssager, hvor Skatteministeriet er sagsøger.

Læs FSR – Danske Revisorers, Danske Advokaters samt Advokatsamfundets kronik i Berlingske Tidende 18. januar 2017 her

FSR – Danske Revisorer, Danske Advokater samt Advokatsamfundet afholder 18. januar 2017 en konference om retssikkerhed på skatteområdet på Christiansborg.