Ombudsmanden åbnede nyt skattekontor

Print Print
19-01-2017

 

Den 1. januar 2017 åbnede Folketingets Ombudsmand et nyt skattekontor, som fremover skal holde øje med, at SKAT og de øvrige skattemyndigheder respekterer lovgivningen og god forvaltningsskik. Det nye skattekontor er ét blandt flere initiativer i Retssikkerhedspakke I og II, som skal styrke retssikkerheden på skatteområdet. 
Formanden for Advokatrådets Skatteudvalg, Kim Pedersen, deltog i åbningsseminaret 13. januar, hvor han holdt et oplæg. Her kom han med en række anbefalinger til, hvor Ombudsmanden bør rette sit fokus i den kommende tid.
Advokatrådet mener navnlig, at Ombudsmanden vil kunne gøre en forskel med de såkaldte egen drift-sager, hvor Ombudsmanden for eksempel har mulighed for at undersøge den generelle praksis i bestemte sagstyper. Digitalisering af sagsbehandlingen giver udfordringer for efterlevelsen af de forvaltningsretlige regler, og han opfordrede desuden til at have netop digitalisering som et fokusområde. Kim Pedersen udtrykte i øvrigt stor tilfredshed med, at Ombudsmanden har tilkendegivet et ønske om at have en løbende dialog med blandt andre Advokatrådet for at højne kvaliteten af skattekontorets arbejdet.

Læs mere om Ombudsmandens skattekontor her