Forbedring af retshjælpsordningen

Print Print
21-09-2017

 

Blandt andet på baggrund af anbefalingerne i Advokatsamfundets og Danske Advokaters rapport om retshjælp fra december 2016 har Justitsministeriet taget initiativ til en møderække om forbedring af retshjælpsordningen.
Når møderækken er afsluttet, vil Justitsministeriet foretage en samlet opfølgning på behovet og mulighederne for at ændre ordningen. Advokatrådet er inviteret med til møderækken og vil arbejde for en forenklet retshjælpsmodel i overensstemmelse med anbefalingerne i rapporten.
Til brug for møderne modtager Advokatrådet gerne eksempler på generelle uhensigtsmæssigheder i den nuværende ordning for retshjælp ved advokater og advokatvagter, som ikke allerede er behandlet i Advokatsamfundets og Danske Advokaters rapport.
Eksempler kan sendes til chefkonsulent Marie Green (mgr@advokatsamfundet.dk).

Se rapporten om retshjælp

Se JM’s redegørelse for møderækken