Politisk opbakning til at forbedre Retshjælpsordning

Print Print
24-08-2017

 

Den nuværende retshjælpsmodel har nogle grundlæggende problemer, som betyder, at en række borgere reelt har en begrænset adgang til retssystemet. Det gælder især borgere, der vurderes at have et særligt behov. Det konkluderer en rapport fra tænketanken Justitia, som blev offentliggjort på en konference på Christiansborg tirsdag.
Blandt de største udfordringer peger Justitia blandt andet på den geografiske fordeling af retshjælpskontorerne, der primært er centreret omkring universitetsbyerne København, Aalborg, Aarhus og Odense. Dermed har borgere med særlige behov ikke adgang til retshjælpskontorer eller må køre over 50 kilometer for at få adgang.
Det er et stort problem påpegede advokat Nikolaj Linneballe, som var oplægsholder på konferencen. Han har været formand for Advokatsamfundets og Danske Advokaters udvalg, der har udarbejdet en rapport om retshjælp.
“Det burde være et retskrav, at der er retshjælp til alle på linje med, at alle har adgang til en læge. Men vi kommer ikke udenom, at der er et geografisk underskud her i landet, for man tager ikke bare fra Nakskov til København for at få retshjælp,” påpegede han og anbefalede, at man ryster posten og starter helt forfra med at gentænke retshjælpssystemet ‘fra vugge til grav’.
“Det er som om, man har lyttet til ‘Der Bor En Bager i Nørregade’, mens man lavede det nuværende system. Har du penge, så kan du få, og har du ingen, så kan du gå,” lød det også fra talerstolen, og fra politisk side var der positive tilkendegivelser om, at tiden nu er kommet til at handle på baggrund af de rapporter, der dokumenterer problemet med manglende access to justice for alle borgere.
“Når borgere kæmper mod Skat, får de refunderet deres omkostninger til advokat, hvis de vinder sagen. Det samme princip burde gælde andre forvaltningssager,” sagde Line Barfod fra Enhedslisten, som også pegede på, at mere opsøgende retshjælp i stil med Gadejuristen kunne spare mange penge i det offentlige.
“Det vil kunne drive kommunerne til at lave den sagsbehandling, der er brug for,” understregede hun.
Justitsministeriet bør desuden sætte fart på sine overvejelser om, hvordan systemet med retshjælp kan forbedres, understregede formanden for Folketingets Retsudvalg, Peter Skaarup (DF), der lovede deltagerne at lægge pres på ministeriet.
“Dette her er ikke et strengt politisk spørgsmål, det er et spørgsmål om retfærdighed,” sagde han.
Også SF'eren Lisbeth Bech Poulsen var positiv over for at løfte retshjælpsordningen for borgerne med den begrundelse, at staten kun bruger ‘peanuts’ på området. I alt cirka 26 millioner kroner årligt. Retshjælpskontorer og advokater bruger en stor del af tiden på at hjælpe borgere, der er i konflikt med myndigheder. Og en ny økonomisk pisk kunne fremtvinge bedre afgørelser i det offentlige, mener hun.
 “Kommuner skal kunne sanktioneres, hvis de overtræder god forvaltningsskik,” sagde hun.

Læs mere om Justitias rapport her.

Læs Advokatsamfundets og Danske Advokaters rapport om retshjælp her.