Appel til justitsministeren: Vi skal sikre lige adgang til retshjælp og domstolsprøvelse

Print Print
16-11-2017


Advokatsamfundet har sammen med ni andre interessenter sendt en appel til justitsministeren om at nedsætte et bredt sammensat lovforberedende udvalg, som kan foretage en grundig analyse af hele retshjælpsområdet - herunder retshjælp, fri proces og retshjælpsforsikringer. En sådan analyse vil kunne danne grundlag for kvalificerede forslag til et nyt og enkelt retshjælpssystem, som vil sikre en reel og mere lige adgang til retshjælp og domstolsprøvelse, uanset geografiske forhold eller borgernes økonomiske og personlige ressourcer.

Baggrunden er, at der er en række udfordringer ved den nuværende ordning, der har en retssikkerhedsmæssig slagside. Justitsministeriet har taget initiativ til at afholde en række møder for at drøfte forbedringer af ordningen – møder som Advokatsamfundet deltager i - men Justitsministeriet har samtidig oplyst, at drøftelserne ikke skal gælde problemerne med fri proces og retshjælpsforsikring, og dermed kun berøre et hjørne af problemstillingen.

Det giver anledning til bekymring. Advokatsamfundet har derfor sammen med ni andre interessenter sendt appellen til justitsministeren

Problemerne med den nuværende ordning er blandt andet beskrevet i en rapport om retshjælp fra december 2016, som er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Advokatsamfundet og Danske Advokater samt i rapporter og redegørelser fra blandt andet Justitia og Retsplejerådet. 

Læs appellen til justitsministeren her

Læs rapporten om retshjælp her