Rapport om retshjælp

Print Print
10-01-2017

 

Advokatrådet og Danske Advokater har 9. januar 2017 sendt en rapport om retshjælp til Justitsministeriet. Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Advokatrådet og Danske Advokater, som har haft til formål at overveje og drøfte, hvad en nytænkning og modernisering af retshjælpen nærmere kunne indeholde.
En af rapportens hovedsynspunkter er, at den enkeltes krav på offentlig retshjælp i dag er mere teori end praksis, og at der er så betydelige barrierer for at udnytte retshjælpsordningen, at den slet ikke bliver udnyttet eller ikke udnyttet hensigtsmæssigt. Arbejdsgruppen kommer med en række anbefalinger til forbedring af retshjælpsordningen. En del af anbefalingerne vedrører mulighederne for at forenkle retshjælpsordningen både for dem der bruger offentlig retshjælp og dem der yder offentlig retshjælp, således at der også skabes en bedre sammenhæng mellem satsen for retshjælp og det arbejde, som er forbundet med at udføre retshjælp.
Advokatrådet og Danske Advokater har opfordret Justitsministeriet til, at der afholdes et møde, hvor rapporten og dens anbefalinger kan drøftes.

Læs rapporten her

Læs Advokatrådets og Danske Advokaters brev her