Planlovens ekspropriationsbestemmelser skal under lup

Print Print
24-05-2017


Med udnævnelsen af advokat Håkun Djurhuus som formand for Ekspropriationsudvalget, som erhvervsminister Brian Mikkelsen netop har nedsat, har juraen fået en central placering i det lovforberedende arbejde. Det mener generalsekretær Torben Jensen, Advokatsamfundet.

”Regeringen har valgt en ny tilgang til det lovforberedende arbejde ved at nedsætte et juridisk ekspertudvalg frem for intern lovforberedelse i ministeriet eller en bred repræsentation af interesseorganisationer. Dermed bliver der også langt mere fokus på de væsentlige juridiske forhold. Og det giver i vores øjne rigtig god mening, da man som advokat netop har erfaring i at se en vanskelig juridisk problematik fra mange vinkler”, siger Torben Jensen.

I en pressemeddelelse siger erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Med nedsættelsen af udvalget sætter vi nu gang i et arbejde med at se nærmere på bestemmelserne om ekspropriation i planloven. Ekspropriationsudvalget er sammensat af juridiske eksperter, der skal undersøge ekspropriationsreglerne med fokus på særligt borgernes retssikkerhed”

Ekspropriationsudvalget nedsættes som opfølgning på aftalen mellem regeringen, S og DF om Danmark i bedre balance fra juni 2016. Udvalget skal undersøge planlovens ekspropriationsbestemmelser med henblik på, at se hvilke muligheder der er for at forbedre borgernes retssikkerhed ved ekspropriation, og på hvilke konsekvenser ekspropriationsreglerne har i forbindelse med den nye planlov. Som en del af undersøgelsen sammenlignes ekspropriation og taksation på henholdsvis det kommunale og det statslige område.

"Jeg er ydmyg overfor den opgave, jeg er blevet betroet. Det glæder mig, at regeringen nu i højere grad end det hidtil har været tilfældet bringer den praktiske og juridiske ekspertise som er til stede hos specialistadvokater, i anvendelse i lovforberedende arbejde", siger advokat Håkun Djurhuus, der også er aktiv i Advokatrådets Procesretsudvalg.

Ekspropriationsudvalgets undersøgelse forventes afsluttet i starten af 2018.

Læs mere om udvalget


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Service/Nyheder/2017/Planlovens ekspropriationsbestemmelser skal under lup.aspx - d. 25-04-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.