Danmark – Jordan: På tværs af retskulturer

Print Print
14-12-2017


En aftale om at bidrage til nye guidelines for brugen af varetægtsfængsling. Det er et af de helt konkrete resultater af, at to medlemmer af Advokatrådets Strafferetsudvalg - Asger Bagge-Jørgensen og Peter Kragh - rejste til Jordan for at udveksle viden om retskulturer som led i et pro bono projekt.

Begge advokater lagde egne arbejdsdage til besøget, hvor de sammen med seniorrådgiver Elna Søndergaard fra organisationen DIGNITY, var inviteret til at få et indblik i det jordanske retssystem – og ikke mindst at formidle forsvarerens rolle i forbindelse med en straffesag i Danmark.

”Selv om vi med vores danske retskultur i bagagen kan reagere kraftigt på noget, der kan fremstå som for eksempel vilkårlige varetægtsfængslinger, er det naturligvis vigtigt at lytte og forstå et retssystem i den kontekst, som det opererer i”, siger Peter Kragh, der oplevede det som positivt, at der er interesse for at dele viden på tværs af kulturer.

”Der er et helt grundlæggende fælles ønske om at forholde sig til frihedsberøvelser, som alle kan blive enige om bør ske i så begrænset omfang som muligt og i øvrigt under rimelige forhold”, tilføjer Asger Bagge-Jørgensen.

De to advokater var enige om, at de kunne bidrage på baggrund af de erfaringer, som de gør sig til daglig i det danske retssystem.

”Som advokater har vi praktisk erfaring med at håndtere problemstillinger i straffesager. Menneskerettigheder bliver ofte diskuteret af jurister på et abstrakt og principielt plan, men det er aktørerne i retssystemet, herunder forsvarsadvokater, som sag for sag har et ansvar for at sikre, at de rettigheder implementeres og overholdes”, lyder det fra dem begge.

Læs interview med Asger Bagge-Jørgensen og Peter Kragh samt lektor Birgit Feldtmann fra Juridisk Institut på Aalborg Universitet i det nye nummer af Advokaten, der udkommer mandag.