Omkostningsgodtgørelse: SKAT skal ikke betale mere end andre

Print Print
05-05-2017


Hvornår er et honorar i en skattesag for stort? Det har Advokatnævnet taget stilling til i en række sager, som SKAT har indbragt med henblik på at få advokathonoraret sat ned. Det sker som led i, at advokaterne har søgt omkostningsgodtgørelse hos SKAT – en godtgørelse, der dækker selskabers og fondes udgifter til advokatbistand fuldt ud, hvis sagen vindes, og halvdelen af udgifterne, hvis sagen tabes.

Advokatrådets Regel- og Tilsynsudvalg har helt særlig fokus på sagerne om omkostningsgodtgørelse. Derfor har udvalget bedt om aktindsigt i en række af disse sager.

”Vi er nødt til at have en viden, så vi på et bedre grundlag kan se, hvilket billede der reelt tegner sig. Når der kommer kritik af advokater, er vi nødt til at kende faktum om, hvad der er op og ned i disse sager. Et er, hvordan advokaten har udlagt sagen. Men ved at få aktindsigt er det lettere at se, hvad sagerne går ud på, hvor stort tidsforbruget har været, og hvor meget arbejde, der er lagt i den enkelte sag”, forklarer advokat Peter Breum, der er medlem af Advokatrådets Regel- og Tilsynsudvalg.

”Advokater er nødt til at have en høj moral og etisk standard hele vejen igennem. Det er meget vigtigt. Vi risikerer, at politikerne ændrer ordningen fuldstændig igen, hvis der blot er ganske få sager, der stikker ud”.

Læs tema om omkostningsgodtgørelse i det ny nummer af Advokaten