Nye vejledende takster

Print Print
06-07-2017


De vejledende takster for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til beskikkede advokater i ægteskabs-, forældreansvars- og børnefjernelsessager er ændret.

Fra 1. juli skal fastsættelse af vederlag ske på baggrund af en grundtakst pr. time på 1.690 kr. Taksterne finder anvendelse i sager, hvor der tilkendes salær efter 1. juli 2017. Det er uden betydning, om arbejdet eller en del af arbejdet er udført før 1. juli, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

Læs mere her