Nye vejledende takster for salærer til forsvarere m.fl.

Print Print
14-12-2017

Landsretterne har udsendt nye vejledende takster for salærer til forsvarere m.fl., som vil være gældende fra 1. januar 2018. Fastsættelse af vederlag til offentlige forsvarere og salær til beskikkede advokater i ægteskabs-, forældremyndigheds- og børnefjernelsessager samt advokater, der er beskikket for forurettede i straffesager (bistandsadvokater) skal fra den 1. januar 2018 ske på baggrund af en grundtakst pr. time på 1.740 kr., jf. bekendtgørelse nr. 1206 af 15. november 2017 om takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v. Der gælder særlige overgangsregler.

De nye vejledende takster kan ses på landsrettens hjemmeside