Nye ansigter i råd, nævn og kredsbestyrelser

Print Print
01-05-2017

 

Hen over foråret er der blevet afholdt kredsmøder i alle 8 advokatkredse, hvor der bl.a. er blevet valgt nye medlemmer til Advokatrådet, Advokatnævnet og kredsbestyrelserne. Det betyder, at der med virkning fra advokatmødet den 19. maj 2017 skal siges farvel til kendte ansigter og velkommen til nye.

I 1. kreds er Iben Winsløw blevet genvalgt til Advokatrådet, mens Karoline Normann og Philip S. Thorsen er nyvalgte og afløser Sysette Vinding Kruse og Karen Larsen. I Advokatnævnet takker Lene Sejersen af efter 6 år og bliver afløst af Henrik Høpner. I kredsbestyrelsen udtræder Asger Bagge-Jørgensen, Thomas Weisbjerg og Klaus Kastrup-Larsen. De erstattes af de nyvalgte medlemmer Henrik Schütze, Sune Westrup og Karin Dawson Svenningsen, mens Anja Cordes, Jens Steen Jensen og Peter Schriver er blevet genvalgt.

I 2. kreds er Henrik Oehlenschlæger blevet genvalgt til Advokatrådet, mens de tre kredsbestyrelsesmedlemmer Eva Mejling, Kim Krarup og Bjørn Nielsen alle er blevet genvalgt til kredsbestyrelsen. I Advokatnævnet afløses Uffe Thorlacius, der har været medlem siden 2011, af Birgitte Frølund.

I 3. kreds sker der udskiftninger på en del poster. I Advokatrådet afløses Jens Klokhøj, der har været medlem de seneste 6 år, af Karen Wung-Sung, og i Advokatnævnet indtræder Linda Lange Kastholm i stedet for Claus Kenneth Lund. I kredsbestyrelsen udtræder Jens Otto Johansen og Anders Brøndtved, mens Carsten Brix er blevet genvalgt og får følgeskab af de to nye medlemmer Martin Falk Rømer og Brian Pihl Pedersen.

I 4. kreds udtræder Peter Bang-Olsen efter 6 år i Advokatnævnet. Han bliver afløst af Anders Quistgaard. I kredsbestyrelsen er de nuværende medlemmer Martin Holm Land, Liv Dyrhauge-Klargaard og Tue Lundkvist alle blevet genvalgt for yderligere to år.

I 5. kreds er Claus Guldager blevet genvalgt til Advokatrådet for yderligere to år. I kredsbestyrelsen er Jesper Baungaard og Allan Sørensen blevet genvalgt, mens Iben Have Thomsen afløser Marianne Bitsch.

I 6. kreds afløses Jørgen Merrild Bie af Birgitte Fobian Rolighed i Advokatrådet. I kredsbestyrelsen er Anders Peter Christoffersen blevet genvalgt, mens Jytte Smidstrup og David Schouenborg bliver afløst af Rasmus Lynge og Jannik Haahr Antonsen.

I 7. kreds indtræder Charlotte Krarup i Advokatrådet som afløser for Kristian Dalsgaard, der har været medlem siden 2011. I kredsbestyrelsen er Gunhild Stausholm-Møller og Niels Wulff blevet genvalgt, mens Loa Nedergaard Olsen afløser Inger Højbjerg Christensen.

I 8. kreds er der alene blevet afholdt valg til kredsbestyrelsen, hvor Mette Kammer Pedersen fortsætter sammen med de nyvalgte Helle Larsen og Simon Mejlholm. Dermed udtræder Casper Nørgaard og Mogens Pahl Christensen efter 6 år i kredsbestyrelsen.