Negative renter på klientbankkonti

Print Print
05-05-2017


Nogle banker har indført negative renter på klientbankkonti, og flere påtænker at gøre det samme.

Klientkontovedtægten er ikke til hinder for, at bankerne opkræver negative renter på klientbankkonti. 

Advokaten har mulighed for at sende denne omkostning videre til klienten, men skal oplyse klienten om, at udgiften må påregnes. Det skal ske i forbindelse med, at advokaten påtager sig opgaven som en del af de samlede pris- og opdragsoplysninger til klienten.  Det betyder, at advokaten af egen drift skal oplyse forbrugerklienter om de negative renter, mens erhvervsklienter skal have oplysningerne efter anmodning.

På klientkonti må der kun stå midler, som er nødvendige for en verserende sag. Advokatrådet opfordrer til at rydde op i klientbankkontiene, så indeståender er begrænset til det nødvendige.

Du er som altid velkommen til at kontakte Advokatsamfundets Sekretariat, hvis du har spørgsmål vedrørende klientkonti mv.