Muligt flertal for familiedomstol

Print Print
23-02-2017


Der tegner sig et politisk flertal for alene at lade domstolene afgøre skilsmisser. Det skrev Jyllands-Posten onsdag. Socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theil (S) mener ikke, at systemet fungerer i dag og er fortaler for at lade domstolene afgøre skilsmissesager.

Det bliver en domstolsløsning, hvis vi skal være med. Ved domstolene gælder de almindelige retssikkerhedsprincipper, så alle parter bliver hørt, og alle sagens aspekter belyst”, siger hun til Jyllands-Posten.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) ønsker en såkaldt 'enstrenget' familieretlig myndighed. I dag foregår højkonfliktfyldte sager både i Statsforvaltningen og retten. Mai Mercado forventer at have et forslag til et nyt system klar om et par uger.

Det er min intention at komme med et forslag, som i højere grad sikrer et enstrenget system, så man ikke skal bevæge sig mellem to systemer”, siger hun til avisen.

Advokatrådet har sammen med bl.a. Danske Familieadvokater fulgt sagen særdeles tæt, siden der under den tidligere minister på området blev fremsat forslag om en forvaltningsretlig løsning.

I et interview i det seneste nummer af Advokaten siger familieretsadvokat og medlem af Advokatrådet Susan Sørensen blandt andet:

"- Retssikkerhed er vigtig for familierne – også i disse sager. Når din sag bliver behandlet af domstolene, sker det under retsplejelovens regler. Det betyder blandt andet, at parterne er bekendt med alle oplysninger i sagen. Den transparens er meget vigtig. Desuden ser jeg det også som helt afgørende, at den økonomisk svage part ved domstolene kan opnå fri proces, og det sikrer jo netop lige adgang til advokathjælp uafhængig af økonomi."

Susan Sørensen peger desuden i artiklen på, at en domstolsafgørelse er bindende uden for Danmarks grænser samt at alle forklaringer ved domstolen afgives under strafansvar. Læs mere i Advokaten