CCBE intervenerer i sagen Microsoft Corp. Vs. United States

Print Print
30-11-2017


Sagen vedrører Microsoft Corp. vs. United States og drejer sig om, hvorvidt en national ransagningskendelse kan tvinge amerikanske virksomheder til at frembringe data, der opbevares på servere uden for USA.

Sagen er interessant også for europæiske lande. Såfremt den amerikanske regering vinder sagen, vil det have en direkte og negativ indvirkning på beskyttelsen af EU-borgeres privatlivsfred, herunder også beskyttelsen af data udvekslet mellem advokat og klient.

Advokatsamfundet deltog i CCBEs halvårlige Plenary-møde 24. november, hvor det blev besluttet, at CCBE intervenerer i Microsoft-sagen via et amicus brief til støtte for Microsoft. Advokatsamfundet bakker op om dette og følger sagen nøje.

Andre emner på dagsordenen til Plenary-mødet var fortsatte drøftelser omkring Panama-papers og nu også Paradise-papers. Advokatsamfundet har via CCBE fulgt udviklingen vedrørende hvidvask, skatteunddragelse og skatteomgåelse – herunder afgivet bemærkninger til den rapport og de anbefalinger, som Europa Parlamentets PANA-komité publicerede i sommeren 2017, i håb om at få advokatbranchens holdninger reflekteret i den endelige rapport. Hovedproblematikkerne vedrører blandt andet branchens selvregulering og muligheden for at opretholde denne. Rapporten er endnu ikke endeligt vedtaget.