Folketingets høring om justitsområdet i Grønland

Print Print
23-03-2017


”I Grønland er det ikke muligt at bemande kredsretterne i yderdistrikterne med juridisk uddannet personale. De eksisterende rammer omkring systemet betyder, at der i dag er en ubalance mellem anklager og forsvarer. I kredsretterne er situationen almindeligvis den, at der på den ene side står en borger, der er repræsenteret af en forsvarer med et kort kursus, der mangler forudsætninger for at få tilstrækkelig indsigt i lovgivningen og retspraksis. På den anden side står en anklager, der er væsentlig bedre uddannet”.

Det var en af de bemærkninger, der kom fra politisk side, da Folketingets Retsudvalg og Folketingets Grønlandsudvalg 22. marts afholdt en åben høring om justitsområdet i Grønland, blandt andet som opfølgning på Advokatrådets rapport om Retssikkerhed i Grønland.

På mødet var Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familier, Ligestilling og Justitsvæsen Sara Olsvig (IA) og justitsminister Søren Pape Poulsen (KF) blandt oplægsholderne. Også medlem af Advokatrådet advokat Iben Winsløw og advokat Peter Schriver, Nuuk, holdt oplæg. De to sidstnævnte har begge været medlem af Advokatrådets arbejdsgruppe om retssikkerhed i Grønland.

Anbefalingerne i Advokatrådets rapport blev drøftet indgående, og Sara Olsvig sagde under høringen, at rådets rapport havde været en øjenåbner for de politikere i Danmark, som har ansvaret for det grønlandske justitsvæsen.

Læs Advokatrådets rapport om retssikkerhed i Grønland her.  

Se høringen her (bemærk, at starten er på grønlandsk).