IBA: Nordkoreas Kim Jong-un bør undersøges og retsforfølges for forbrydelser mod menneskeheden

Print Print
14-12-2017


De internationalt anerkendte dommere - Navanethem 'Navi' Pillay, Thomas Buergenthal og Mark B Harmon – har under ledelse af IBAs War Crimes Committee skrevet en rapport, der opfordrer det internationale samfund til at benytte sig af Rom-statutten/Den Internationale Straffedomstol (ICC). Ifølge rapporten bør der igangsættes en undersøgelse af de forbrydelser mod menneskeheden, der er begået og stadig begås i Nordkoreas politiske fængsler, og efterfølgende holde de skyldige ansvarlige for deres forbrydelser – herunder Kim Jong-un og regeringsembedsmænd. Rapporten opfordrer også Nordkorea til at nedlægge sit ”gulag”-system og frigive de – anslået – 80.000 til 130.000 politiske fanger.  

Forbrydelserne, der ifølge rapporten begås i Nordkoreas fængsler, omfatter systematisk mord (herunder spædbarnsmord), tortur, forfølgelse af kristne, voldtægt, tvungen abort, sult og overarbejde, der alle fører til utallige dødsfald. Rapporten er bl.a. baseret på detaljerede satellitbilleder og ​​personlige vidnesbyrd fra overlevende, herunder også fra tidligere fængselsvagter, der sammen danner et billede af absolut utroværdighed for så vidt angår Nordkoreas nægtelse af, at fængslerne eksisterer.  Undersøgelsen er en uofficiel opfølgning på FN's Menneskerettighedsråds Undersøgelsesudvalg om Menneskerettigheder i Den Demokratiske Folkerepublik Korea (DPRK), som i 2014 offentliggjorde en undersøgelse om netop menneskerettigheder i DPRK. Udover opfordringen til at benytte sig af ICC, muligheder for at igangsætte en undersøgelse og retsforfølgning af de ansvarlige i Nordkorea, så anbefaler rapporten også, at der ses nærmere på, hvordan det internationale samfund kan støtte opbygningen af et nyt retssamfund i Nordkorea og gennemføre beskyttelsesforanstaltninger i FN for at forhindre for eksempel import af varer fremstillet i Nordkorea.

Rapporten bærer titlen "Undersøgelse af forbrydelser mod menneskeheden i nordkoreanske politiske fængsler", og kan læses her