Hokus Pokus – du er rask

Print Print
22-06-2017

 

“Hvis en sagsbehandler i Guldborgsund Kommune træffer afgørelse om, at du er rask, så er der reelt ikke en eneste advokat i Danmark, som kan gøre noget ved det.”
Det konstaterede advokat Mads Krøger Pramming i en debat under Folkemødet, som Advokatsamfundet holdt i samarbejde med Danske Handicaporganisationer om retssikkerhed i borgerens møde med forvaltningen.
Efter Mads Krøger Prammings opfattelse, er det største retssikkerhedsmæssige problem domstolenes tilbageholdenhed med at prøve forvaltningens skønsmæssige afgørelser.
Panelet, som blev styret af Iben Winsløw, medlem af Advokatrådet, bestod blandt andet også af folketingspolitikerne Orla Hav (S) og Carl Holst (V).
Carl Holst var parat til at se på denne problemstilling og lovede, at der ville blive arrangeret en høring eller lignende om emnet i Folketinget.