Advokatrådet har vedtaget en handlingsplan for rådsperioden

Print Print
14-12-2017


Advokatrådet vedtog på sit møde den 8. december 2017 en handlingsplan for de emner, som rådet vil sætte fokus på i perioden frem til Advokatmødet 2019. Det drejer sig bl.a. om advokaters omdømme, Advokatsamfundets kommunikation, unge advokaters engagement i det kollegiale arbejde, tolkning i retsvæsenet, borgernes processuelle stilling i i retssager mod myndigheder samt forebyggelse af klager til Advokatnævnet.

Rådet besluttede desuden at arbejde videre med en række projekter, som blev igangsat af det tidligere Advokatråd, herunder retshjælp, retssikkerhed i forvaltningen samt udarbejdelse af en vejledning til alle advokater om persondataforordningen.