Gå-hjem-møde om strafferetlige emner

Print Print
23-02-2017


Procesbevillingsnævnet har i 2016 behandlet mere end 500 ansøgninger om appeltilladelse til landsretterne og Højesteret i straffesager, og Procesbevillingsnævnet har således et godt overblik over det strafferetlige område. Procesbevillingsnævnet inviterer på baggrund heraf til gå-hjem-møde om udvalgte strafferetlige emner. På mødet vil deltagerne få indsigt i retspraksis og Procesbevillingsnævnets praksis inden for navnlig følgende områder:

• De nye regler om samfundstjeneste fra 2015

• Reglerne om rejseforbehold

• Reglerne om varetægtsfængsling


Tid og sted

6. april 2017 kl. 16.30-18.00

St. Kongensgade 1-3, København K


Tilmelding

senest den 29. marts 2017 på

sab@procesbevillingsnaevnet.dk