Forslag til et socialt retssikkerhedsråd

Print Print
30-11-2017


I samarbejde med en række organisationer har Advokatrådet foreslået, at der etableres et socialt retssikkerhedsråd, som placeres som et uafhængigt råd under Børne- og Socialministeriet.

Advokatrådet fremførte dette ønske for en tidligere socialminister, der var af den opfattelse, at der ikke var behov for et sådant råd, fordi Ankestyrelsen, det kommunale tilsynsråd, Ombudsmanden og DUKH samt domstolene allerede varetog retssikkerheden på det sociale område.

”Men der er behov for et forskningsbaseret retssikkerhedsråd, som for eksempel kan se på de meget store forskelle på afgørelserne i kommunerne, analysere årsagen hertil og komme med forslag til forbedringer af sagsgangen eller lovgivningen, hvis årsagen til forskellen skyldes uklarheder i den pågældende lov”, siger Sysette Vinding Kruse i det nye nummer af Advokaten.

”Man kan også se, hvordan det halter, blot ved at læse årsberetningen fra København Kommunes Borgerrådgiver med sager om svigt af de svage borgere. I 77 undersøgte sager om udsatte børn har der været fejl i samtlige sager”, fortæller Sysette Vinding Kruse.

”Et retssikkerhedsråd vil kunne påvise uhensigtsmæssigheder og følge op på både kommunernes implementering af lovgivning og politikernes debatindlæg om, at der skal gøres noget på udvalgte områder”, understreger hun og påpeger, at serviceloven til tider fortolkes meget forskelligt i de enkelte kommuner.

”Den er udtænkt for at hjælpe borgere, der er udfordret på forskellige måder og har forskellige behov, og den bygger derfor meget på kommunens skøn over, hvilken hjælp der skal ydes, og forvaltningens skøn tilsidesætter domstolene næsten aldrig. Det er værd at kigge på, hvordan de svage borgere får deres ret. Det er jo et forvaltningsretligt princip, at man har ret til at få taget sin sag op, hvis der er kommet en afgørelse, der også har betydning for ens sag. Men det sker ikke altid i forvaltningen, så et sådant område kunne et retssikkerhedsråd også se på”, siger hun.

Læs mere i det nye nummer af Advokaten, hvor der er fokus på retssikkerhed for de svageste