Folkedomstolen - Nødværge eller selvtægt? Døm selv!

Print Print
22-06-2017

 

Folkedomstol, advokatvagt og masser af debatter om retssamfundet. Advokatrådet var traditionen tro på Folkemødet i Allinge på Bornholm, der i år havde næsten 100.000 besøgende. Blandt andre Advokatrådet, Dansk Politi og Danske Domstole var samlet i Danchells Anlæg og kunne igen i år konstatere, at interessen for retssamfundet er rigtig stor.
Hvor langt må du gå for at forsvare dig selv ved et hjemmerøveri? Det var spørgsmålet, da Advokatrådet og Danmarks Domstole for sjette år i træk afholdt Folkedomstol, som blev et ægte tilløbsstykke med over 250 tilskuere. I år skulle publikum sammen med medlemmer af Retsudvalget tage stilling til både skyld- og strafspørgsmålet i en sag, der bygger på en dom afsagt af Østre Landsret.
Den tiltalte havde en sommeraften skudt forurettede gennem en rude fra sin kælderdør. Men var det nødværge? Det påstod tiltalte, der tidligere havde været udsat for hjemmerøveri, og denne aften blev skræmt af en puslen ved døren. Forurettede kunne ikke huske noget fra episoden. Han havde været beruset og formentlig blot ledt efter et sted at sove.
Ja, han skal dømmes for forsøg på manddrab. Det mente halvdelen af publikum, mens den anden halvdel mente, at han skulle frifindes på grund af nødværge. Også blandt de tre medlemmer af Retsudvalget var der uenighed. Trine Bramsen og Christina Egelund ville dømme tiltalte, mens Carolina Magdalene Maier stemte for frifindelse. 
Tiltalte blev herefter i overensstemmelse med stemmefordelingen blandt medlemmerne af Retsudvalget dømt for forsøg på manddrab.
Da der skulle tages stilling til straffen for forsøg på manddrab, var der blandt publikum bred enighed om, at straffen skulle fastsættes til fængsel i under seks år, som er normalstraffen for drabsforsøg. Trine Bramsen og Christina Egelund delte publikums holdning, mens Carolina Magdelene Maier fandt grundlag for strafbortfald.
I den dom, der lå til grund for Folkedomstolens straffesag, blev tiltalte idømt fire års fængsel for forsøg på manddrab.

Læs mere om Advokatrådet på Folkemødet :

Hokus Pokus – du er rask 

Bevis – Du ved du har ret! Bevis det!

Når undervisning sammenlignes med produktionen på en japansk bilfabrik – Konkurrencestaten

Advokatvagten på Folkemødet