Farvel til fem rådsmedlemmer

Print Print
05-05-2017


Fem af Advokatrådets medlemmer takker af efter seks års frivilligt arbejde med retssikkerhed som hovedoverskrift. De har lagt mange ulønnede timer i arbejdet og ser tilbage på, hvad de har fået ud af den kollegiale indsats, inden de giver ordet til de nye medlemmer, der bliver valgt ved Advokatmødet 19. maj.

Næstformand Kristian Dalsgaard er blandt de fem, der stopper. I et interview i Advokaten understreger han blandt andet vigtigheden af at værne om advokatens integritet:

”Advokatens integritet er under pres i samfundet i dag. Selvom vi advokater måske ikke skænker standens uafhængighed mange tanker i dagligdagen, så er det faktisk en grundsten for vores virke, som vi skal værne om. Af den grund må advokater ikke være bundet af kapitalinteresser. Igen hænger det sammen med borgerens ‘access to justice’. Hvis udviklingen giver mulighed for, at store kapitalfonde kan eje advokatkontorer, så vil der være en stor risiko for, at en supermarkedstendens udvikler sig på en måde, så der bliver rigtig langt til advokaten for nogle borgere. Det er en af grundene til, at advokatens integritet er hjerteblod for standen”.

Læs mere i det ny nummer af Advokaten