Møde med Københavns Fængsler om fængselsbesøg

Print Print
02-02-2017

 

Formanden for Landsforeningen for Forsvarsadvokater, advokat Kristian Mølgaard, formanden for Advokatrådets Strafferetsudvalg, advokat Sysette Vinding Kruse samt generalsekretær Torben Jensen, Advokatsamfundet, mødtes 25. januar 2017 med fængselsinspektør Arne Tornvig Christensen, Vestre Fængsel, for at drøfte den række af restriktioner, som er indført i den senere tid og som vanskeliggør forsvarsadvokaternes gennemførelse af fængselsbesøg på en hensigtsmæssig måde. Nogle restriktioner, herunder forbuddet imod at medbringe mobiltelefoner i fængslerne, er politiske beslutninger, som ikke er truffet lokalt af den enkelte institution, hvorimod andre initiativer kan og vil blive taget op med institutionerne og direktoratet for kriminalforsorgen, herunder for eksempel visitationer af indsatte.
Advokatrådet har desuden haft lejlighed til at drøfte problemstillingen med forbuddet imod at medbringe mobiltelefoner i kriminalforsorgens institutioner med justitsminister Søren Pape Poulsen og vil meget nøje følge udviklingen. Vi hører meget gerne fra medlemmer om konkrete erfaringer på området, som bedes sendt til samfund@advokatsamfundet.dk.