Europæisk håndbog om udstedelse af en europæisk arrestordre

Print Print
12-10-2017


EU-Kommissionen har netop udgivet en ny håndbog om, hvordan man udsteder og gennemfører en europæisk arrestordre (EAW).

Håndbogen, der udover at indeholde en detaljeret beskrivelse af de forskellige procedurer i forbindelse med udstedelse og gennemførelse af en europæisk arrestordre, indeholder også en udførlig redegørelse for EU-Domstolens omfattende praksis på området, ligesom der henvises til direktiver vedrørende proceduremæssige beskyttelsesforanstaltninger.

Vejledningen findes på dansk her, eller kan findes på EU’s hjemmeside