Etablering af kontaktudvalg ved Retten på Frederiksberg

Print Print
06-07-2017

Retten på Frederiksberg og Advokatsamfundet har besluttet at etablere et kontaktudvalg, hvor advokater og repræsentanter for Retten på Frederiksberg kan mødes jævnligt under uformelle rammer for at drøfte forskellige forhold af betydning for afviklingen af civile sager og straffesager ved retten på Frederiksberg. Kontaktudvalget vil således i vidt omfang svare til det tilsvarende kontaktudvalg ved Københavns Byret, som dog kun omhandler civile sager.