Et regnskab i balance

Print Print
24-05-2017


Advokatrådets afgående næstformand, Kristian Dalsgaard, gennemgik regnskaberne for årene 2015-2016 og budgettet for de kommende to år. Der er stadig særligt fokus på at holde omkostningsniveauet nede og reducere udgifterne mest muligt - blandt andet ved at genforhandle kontrakter. Men overordnet set har organisationen en sund økonomi og det forventes, at også likviditeten indenfor de kommende år forbedres, så der ikke længere er behov for at trække på kassekreditten ved udgangen af året.

Regnskaberne og budgettet, herunder forslaget til bidrag for 2018 og 2019 på 6.500 kr. årligt pr. advokat, blev godkendt uden bemærkninger.

Læs mere om Advokatsamfundets regnskab