Retshjælpsforsikringer – en social skæv tryghed?

Print Print
30-11-2017


Retshjælpsforsikringer skal sikre borgerne en bred adgang til at gøre deres ret gældende ved domstolene, mens ordningen om fri proces særligt skal sikre, at borgere med lav indkomst får mulighed for domstolsprøvelse på lige fod med andre borgere. Justitia har i en ny rapport set på, om retshjælpsforsikringer sammenholdt med fri proces sikrer borgerne en reel og lige adgang til retfærdighed.

Rapporten viser, at retshjælpsforsikringerne har en række begrænsninger, der står i vejen for borgernes mulighed for at gøre deres ret gældende. Samtidig er der problemer med samspillet mellem retshjælpsforsikringen og ordningen om fri proces, som har særlig betydning for de økonomisk svage borgere.

Læs mere her