Efteruddannelse: Mangler du at indberette?

Print Print
24-05-2017


Den 31. december 2016 udløb efteruddannelsesperioden for ca. 4.000 advokater.

Efter indberetningsfristens udløb den 31. marts 2017 mangler 79 advokater at indberette obligatorisk efteruddannelse for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2016. Der er iværksat opfølgning i forhold til de manglende indberetninger, som kan resultere i en disciplinærsag ved Advokatnævnet.