Domstolsreformen fylder ti år

Print Print
23-02-2017


Der er ingen tvivl om, at de første år efter reformens ikrafttrædelse har været hårde, og byretterne har været lagt ned af sagsbunker, men det er klart mit indtryk, at et af hovedformålene med reformen, nemlig et kompetenceløft i 1. instans, er slået igennem, og at vi i dag har et særdeles velfungerende domstolssystem.

Sådan lyder det fra generalsekretær Torben Jensen i domstolenes magasin Retten Rundt, der udkommer som et festskrift i anledningen af, at domstolsreformen fylder ti år.

Læs festskriftet her