Digital sagsbehandling

Print Print
23-02-2017


Som følge af lovændringerne pr. 1. januar 2016 vedrørende domstolenes sagsportal og i forbindelse med pilotdriften i Retten i Horsens og Vestre Landsret er der foretaget nogle justeringer i vejledningen om behandling af civile sager ved byretterne.

Læs den nye vejledning her